• Vinamine tại đại học mỏ địa chất Việt Nam

Vinamine tại đại học mỏ địa chất Việt Nam

Tổng quan

  • Chủ đầu tư:
  • Địa điểm:
  • Các phòng:
  • Kích thước:
  • Đơn vị thực hiện:
  • Năm thi công:

Trường đại học Mỏ Địa Chất Việt Nam là nơi đào tạo 1 đội ngũ kỹ thuật chuyên nghành về địa chất cho Việt Nam và Lào, đây cũng là lôi đào tạo những kỹ sư và thạc sỹ, tiến sỹ và cán bộ quản lý cho các doanh nghiệp trong đó có công ty cổ phần khoáng sản Việt Nam và 1 số các bộ chủ chốt của nước Công hòa dân chủ nhân dân Lào