• Công ty đầu tư tài chính HoangLy Pty - Australia

Công ty đầu tư tài chính HoangLy Pty - Australia

Tổng quan

  • Chủ đầu tư:
  • Địa điểm:
  • Các phòng:
  • Kích thước:
  • Đơn vị thực hiện:
  • Năm thi công:

Công ty đầu tư tài chính HOANGLY PTY LTD – Australia là công ty hữu hạn độc quyền do ủy ban đầu tư và chứng khoán Úc ký ngày 20/06/2000 chủ yếu đầu tư về tài chính vào các dự án về khoáng sản, hạ tầng và đào tạo. Công ty đã cung cấp và hỗ trợ nguồn tài chính cho công ty cổ phần khoáng sản Việt Nam thực hiện thành công dự án trong và ngoài nước.