• Xưởng luyện kim bạc Ngân Sơn - Bắc Kan

Xưởng luyện kim bạc Ngân Sơn - Bắc Kan

Tổng quan

  • Chủ đầu tư:
  • Địa điểm:
  • Các phòng:
  • Kích thước:
  • Đơn vị thực hiện:
  • Năm thi công:

Xí nghiệp 26/06 tại bản Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Kạn. Là xí nghiệp được xây dựng trên cơ sở công nghệ luyện kim Quặng đa kim loại theo phương pháp truyền thống như: Luyện lắng; Thiêu Oxy hóa trên các Lò đứng và trên các lò phản xạ liên hoàn. Đặc biệt tại đây đã xây dựng thành công công nghệ chiết xuất Vàng bằng phương pháp hữu cơ và thiêu oxy hóa trên lò giếng đứng theo tỷ trọng và nhiệt độ của từng khoáng vật có trong quặng đa kim. Cả hai công nghệ trên được áp dụng đầu tiên tại Việt Nam.