Chương trình từ thiện

    Bộ trưởng Sinh thái và Năng lượng Pháp Segolene đang thúc đẩy kế hoạch

    Tham dự buổi tiếp, đại diện lãnh đạo Tổng công ty CP Sông Hồng có ông Nguyễn Đức Toàn – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; ông Phùng Quang Hải – Trưởng phòng Kỹ thuật Đấu thầu TCT; ông Nguyễn Thái Hùng – Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Đấu thầu TCT; bà Nguyễn Thu Nguyệt – Phó Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch TCT; ông Hà Thanh Trà – Phó trưởng phòng Đầu tư TCT; Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Kyocera có ông Hiroshi Yano – Quản lý Dự án Tập đoàn; ông Ichio Matsuura – Quản lý lĩnh vực Xây dựng Tập đoàn.

     

    Tham dự buổi tiếp, đại diện lãnh đạo Tổng công ty CP Sông Hồng có ông Nguyễn Đức Toàn – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; ông Phùng Quang Hải – Trưởng phòng Kỹ thuật Đấu thầu TCT; ông Nguyễn Thái Hùng – Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Đấu thầu TCT; bà Nguyễn Thu Nguyệt – Phó Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch TCT; ông Hà Thanh Trà – Phó trưởng phòng Đầu tư TCT; Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Kyocera có ông Hiroshi Yano – Quản lý Dự án Tập đoàn; ông Ichio Matsuura – Quản lý lĩnh vực Xây dựng Tập đoàn.