Giới Thiệu

Với Cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ, thiết bị máy móc, thiết bị kiểm tra, đo đạc tiên tiến, quy trình sản xuất 5S, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2009 cùng đội ngũ Thạc sỹ, Kỹ sư, Công nhân lành nghề, giàu nhiệt huyết… đã được đào tạo trong các trường Đại học danh tiếng ở cả trong và ngoài nước…, chúng tôi đã khẳng định được vị thế của một đơn vị gia công Khuôn, chế tạo Jig và đồ gá hàng đầu khu vực phía Bắc.

SẢN PHẨM

Là một công ty trẻ và năng động, chúng tôi đang hoạt động hiệu quả trong các lĩnh vực sau

Thiết kế, chế tạo

Lập trình gia công CNC các đơn hàng phay, Thiết kế dụng cụ và đồ gá, Vận hành CNC, Bảo trì máy CNC

Phay tiện

Lập trình gia công CNC các đơn hàng phay, Thiết kế dụng cụ và đồ gá, Vận hành CNC, Bảo trì máy CNC

Tiện CNC

Lập trình gia công CNC các đơn hàng phay, Thiết kế dụng cụ và đồ gá, Vận hành CNC, Bảo trì máy CNC

Trục CNC

Lập trình gia công CNC các đơn hàng phay, Thiết kế dụng cụ và đồ gá, Vận hành CNC, Bảo trì máy CNC